کدنویسان | محصولات دسته آموزش تصویری ربات های تلگرام

آموزش تصویری ربات های تلگرام


ربات ها برنامه های کاربردی شخص ثالث هستند  که در تلگرام اجرا می شوند.کاربران می توانند از طریق ارسال پیام، دستورات و درخواست های برخط، با ربات ها ارتباط برقرار کنند و توسعه دهندگان ربات می توانند از طریق API تلگرام و تحت پروتکل HTTPS ربات را کنترل کنند.