کدنویسان | صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (++C)

صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (++C)


سلام دوستان در این دوره آموزشی قصد داریم تمامی مبانی، مفاهیم و سرفصل های زبان برنامه نویسی ++C را خدمت شما به شکل تئوری و عملی (کاربردی همراه با مثال و کویز) ارائه دهیم. ++C یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین بوده که برای افرادی که می خواهند تازه وارد دنیای برنامه نویسی شوند بسیار مناسب می باشد.
محتوای دوره آموزشی

"صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس (++C)" دارای جلسات زیر است، برای آشنایی با نحوه تدریس و کیفیت آموزش ها می توانید بعضی از آنها را پخش کنید.

صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱ : معرفی دوره

سلام دوستان در این دوره آموزشی قصد داریم تمامی مبانی، مفاهیم و سرفصل های زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس را خدمت شما به شکل تئوری و عملی (کاربردی همراه با مثال و کویز) ارائه دهیم. سی پلاس پلاس یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین بوده که برای افرادی که می خواهند تازه وارد دنیای برنامه نویسی شوند بسیار مناسب می باشد. موارد تشریح شده در این ویدیو: 1. مروری بر زبان های برنامه نویسی (تعریف، تاریخچه و ...) 2. مبانی الگوریتم 3. معرفی سی پلاس پلاس

۲۴ دقیقه
نمایش
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲ : شروع دوره متفاوت

در این ویدیو در مورد ادیتور و کامپایلر مورد نیاز زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، کمی توضیح داده، سپس یک IDE مناسب برای برای کدنویسی سی پلاس پلاس دانلود و نصب می کنیم.

۷ دقیقه
نمایش
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۳ : معرفی Syntax اولیه

در سومین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس،به تشریح ساختار اولیه و قواعد مورد توجه در هر برنامه سی پلاس پلاس، می پردازیم.

۱۸ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۴ : دستورات خروجی یا Output

در چهارمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح ساختار دستور cout و کاراکترهای فرمت دهی در برنامه سی پلاس پلاس، می پردازیم.

۱۲ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۵ : توضیحات یا Comment

در پنجمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به معرفی تئوری و عملی مفهوم ایجاد توضیحات (تعریف، هدف، انواع و نحوه کاربرد انها) می پردازیم.

۱۱ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۶ : آموزش کار با متغیرها (Variable)

در ششمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح مباحث و مفاهیم حوزه متغیرها (Variables) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. بیان تئوری و عملی اصول تعریف شناسگرها (Identifiers) در سی پلاس پلاس، 2. آشنایی تئوری و عملی با متغیرها (Variables)، نحوه تعریف (Declaring) و استفاده در سی پلاس پلاس و ... 3. بیان تئوری و عملی تفاوت ثابت ها (Const) با متغیرها (Variables) 4. مروری کوتاه بر انواع داده ها (Data Type) در

۲۱ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۷ : ورودی کاربر (User Input)

در هفتمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح مباحث User Input می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. بیان تئوری و عملی استفاده از دستور cin 2. بیان تئوری و عملی استفاده از دستور getline و تفاوت آن با cin

۱۴ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۸ : انواع متغیرها (Variable Scope)

در هشتمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح مبحث انواع حوزه های تعریف متغیرها (Variable Scope) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. بیان تئوری و عملی تعریف، تفاوت و استفاده از متغیرها در انواع حوزه های تعریف شده

۱۴ دقیقه
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۹ : معرفی Data Type ها

در نهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل مبحث انواع داده (Data Type) به شکل تئوری و عملی می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. بیان تئوری و عملی انواع داده (Data Type) 2. بیان تئوری و عملی ویرایشگرهای انواع داده (Modifiers) مانند Signed، short و ... 3. بیان تئوری و عملی تغییر نام، انواع داده (Typedef) 4. استفاده از عملگر sizeOf 5. ...

۳۲ دقیقه
#۱۰
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۰ : آموزش کار با ثابت یا Constant

در دهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل مبحث ثابت ها (Constants) به شکل تئوری و عملی می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تعریف و بیان تئوری و عملی انواع روش های پیاده سازی ثابت (Constants) مانند پیش پردازشگر define# و کلیدواژه const

۱۳ دقیقه
#۱۱
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۱ : آموزش Operators (اپراتورها)

در یازدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل انواع عملگرها (Operators) در زبان سی پلاس پلاس، به شکل تئوری و عملی می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای ریاضی (Arithmetic Operators) 2. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای رابطه ای یا مقایسه ای (Relational Operators) 3. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای منطقی (Logical Operators) 4. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای بیتی یا دودویی (Bitwise Operators) 5. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای انتصاب یا واگذاری (Assignment Operators) 6. تشریح کامل تئوری و عملی عملگرهای ترکیبی (Misc Operators)

۵۴ دقیقه
#۱۲
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۲ : کار با رشته ها یا Strings

در دوازدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل مبحث رشته ها (Strings) به شکل تئوری و عملی می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تشریح تئوری و عملی استفاده از روش C-style character برای تعریف رشته ها (strings) 2. تشریح تئوری و عملی استفاده از توابع strcat، strcpy، strcmp، strchr، strstr، strlen و ... در روش C-style character 3. تشریح تئوری و عملی استفاده از روش String Class برای تعریف رشته ها (strings) 4. تشریح تئوری و عملی استفاده از عملگرهای ریاضی ( ، - , ..) به جای استفاده از توایع هنگام استفاده از روش String Class 5. تشریح تئوری و عملی استفاده از عملیات دسترسی و تغییر کاراترهای رشته ها

۳۲ دقیقه
#۱۳
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۳ : ساختار تصمیم : دستور IF

در سیزدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل انواع ساختارهای تصمیم گیری IF به شکل تئوری و عملی می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تشریح تئوری و عملی ساختار تصمیم گیری عبارت IF یا (if statement) 2. تشریح تئوری و عملی ساختار تصمیم گیری عبارت IF...Else و Condition Operator یا (if...else statement) 3. تشریح تئوری و عملی ساختار تصمیم گیری عبارت IF...Else IF....Else IF....Else 4. تشریح تئوری و عملی ساختار تصمیم گیری عبارت Nested IF یا ( nested if statement)

۳۵ دقیقه
#۱۴
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۴: ساختار تصمیم : دستور Switch

در چهاردهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل ساختار تصمیم گیری Switch به شکل تئوری و عملی می پردازیم.

۱۸ دقیقه
#۱۵
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۵ : آموزش حلقه While

در پانزدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل ساختار حلقه While به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال های کاربردی) می پردازیم.

۲۲ دقیقه
#۱۶
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۶ : آموزش حلقه FOR

در شانزدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل ساختار حلقه For به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال های کاربردی) می پردازیم.

۲۲ دقیقه
#۱۷
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۷ : آموزش حلقه Do While

در هفدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پلاس پلاس، به تشریح کامل ساختار حلقه Do While به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال کاربردی) می پردازیم.

۸دقیقه
#۱۸
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۸ : آموزش حلقه های تو در تو

در هجدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل ساختار حلقه های تودرتو (Nested Loops) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال کاربردی "چاپ اعداد اول موجود در بازه 1 تا 100") می پردازیم.

۲۲ دقیقه
#۱۹
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۱۹ : دستورات کنترلی حلقه ها

در نوزدهمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پلاس پلاس، به تشریح دستورات کنترلی حلقه ها (Loop Control Statements) و نحوه تبدیل شدن یک حلقه متناهی به حلقه نامتناهی (Infinite Loop) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال های کاملا کاربردی) می پردازیم.

۲۳ دقیقه
#۲۰
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۰ : آموزش توابع یا Functions

در بیستمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح اولیه اصول معرفی، تعریف و فراخونی توابع (Functions) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تشریح تئوری و عملی اصول و قواعد معرفی یا اعلان توابع (function declaration) 2. تشریح تئوری و عملی اصول و قواعد تعریف یا پیاده سازی توابع (function definition) 3. تشریح تئوری و عملی اصول و قواعد فراخوانی یا استفاده از توابع (calling a function.)

۲۸ دقیقه
#۲۱
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۱ : انواع فراخوانی توابع

در بیست و یکمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل انواع روش های فراخوانی توابع (call by value vs call by reference) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو آموزشی: 1. تشریح تئوری و عملی فراخوانی با مقدار (Call By Value) 2. تشریح تئوری و عملی فراخوانی با ارجاع (Call By Reference)

۱۳ دقیقه
#۲۲
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۲ : آرایه ها (Arrays)

در بیست و دومین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی پلاس پلاس، به تشریح کامل آرایه های یک بعدی به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم.

۱۹ دقیقه
#۲۳
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۳: آرایه دو بعدی (Two-Dim Array)

سلام، در بیست و سومین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل آرایه های دو بعدی به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم.

۱۸ دقیقه
#۲۴
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۴: ارسال آرایه به پارامترهای توابع

سلام، در بیست و چهارمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل روش های ارسال آرایه ها به پارامترهای توابع به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم.

۱۴ دقیقه
#۲۵
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۵ : اشارگرها -بخش ۱ (Pointers)

سلام، در بیست و پنجمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح اولیه اشارگرها به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم.

۱۳ دقیقه
#۲۶
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۶: اشارگرها – بخش ۲ (Pointers)

سلام، در بیست و ششمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کاملتری از مباحث اشارگرها به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو: 1. تشریح تئوری و عملی مفهوم اشارگرهای تو در تو (Pointers To Pointers) 2. کاربرد عملگرها در دسترسی اشارگر به عناصر آرایه ها (Pointers Arithmetic )

۱۵ دقیقه
#۲۷
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۷: ارجاعات (References)

سلام، در بیست و هفتمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح مفهوم ارجاعات (References) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم.

۱۱ دقیقه
#۲۸
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، قسمت ۲۸: اعداد (Numbers)

سلام، در بیست و هشتمین قسمت از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح مباحث حوزه اعداد (توایع ریاضی، ایجاد اعداد تصادفی) به شکل تئوری و عملی (همراه با مثال) می پردازیم. موارد تشریح شده در ویدیو: 1. تشریح تئوری و عملی کتابخانه cmath و انواع توابع ریاضی آن 2. تشریح تئوری و عملی اعداد تصادفی و استفاده از آن در شبیه سازی بازی هایی مانند تاس و ...

۲۲ دقیقه
#۲۹
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، تمرین ۱: ایجاد شکل با حلقه های تو در تو

سلام، در اولین تمرین از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل و عملی نحوه پیاده سازی حلقه های تو در تو به منظور ایجاد شکل های ذیل می پردازیم.

۹ دقیقه
#۳۰
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، تمرین ۲: شبیه سازی بازی تاس با اعداد

سلام، در دومین تمرین از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل و عملی نحوه پیاده سازی بازی تاس به کمک اعداد تصادفی می پردازیم.

۱۴ دقیقه
#۳۱
صفر تا صد آموزش مقدماتی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، تمرین ۳: پیاده سازی جستجوی خطی در آرایه

سلام، در سومین تمرین از دوره آموزشی زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس، به تشریح کامل تئوری و عملی نحوه پیاده سازی جست و جوی خطی در یک آرایه، می پردازیم.

۱۴ دقیقه
خرید و دانلود محصول
جزئیات محصول
سلام دوستان
در این دوره آموزشی قصد داریم تمامی مبانی، مفاهیم و سرفصل های زبان برنامه نویسی ++C را خدمت شما به شکل تئوری و عملی (کاربردی همراه با مثال و کویز) ارائه دهیم. ++C یک زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای همه‌منظوره، همگردان، سطح میانی، شیءگرا با قابلیت‌های سطح بالا و سطح پایین بوده که برای افرادی که می خواهند تازه وارد دنیای برنامه نویسی شوند بسیار مناسب می باشد.

نرم افزار مورد نیاز برای این دوره:

دانلود DEV Cpp یک ابزار مناسب برای کد نویسی ++C

موارد تشریح شده در این ویدیو:

– مروری بر زبان های برنامه نویسی (تعریف، تاریخچه و …)
– مبانی الگوریتم
– معرفی ++C

سرفصل های دوره آموزشی زبان برنامه نویسی ++C:

۱٫ C++ Intro (مقدمه)
۲٫ C++ Get Started (شروع)
۳٫ C++ Syntax (ساختار)
۴٫ C++ Output (خروجی)
۵٫ C++ Comments (توضیحات)
۶٫ C++ Variables (متغیرها)
۷٫ C++ User Input (ورودی)
۸٫ C++ Data Types (انواع داده ها)
۹٫ C++ Operators (عملگرها)
۱۰٫ C++ Strings (رشته ها)
۱۱٫ C++ Math (توابع ریاضی)
۱۲٫ C++ If…Else (ساختارهای تصمیم گیری if)
۱۳٫ C++ Switch (ساختار تصمیم گیری switch)
۱۴٫ C++ While Loop (حلقه while)
۱۵٫ C++ For Loop (حلقه for)
۱۶٫ C++ Do While Loop (حلقه do while loop)
۱۷٫ C++ Break/Continue/GoTo (دستورات کنترلی حلقه ها)
۱۸٫ C++ Arrays (آرایه ها)
۱۹٫ C++ References (ارجاعات)
۲۰٫ C++ Pointers (اشارگرها)
۲۱٫ C++ Functions (توابع)
۲۲٫ C++ Numbers(کار با اعداد)
۲۳٫ C++ Function Parameters (انواع روش های فراخوانی توابع)

از اینکه این ویدئو ها را کپی نمیکنید و برای خود و ما ارزش قائلید سپاسگزارم.

موفق و پیروز باشید

نظرات کاربران

نظرات برای | بدون نظر »

دیدگاه شما


همین الان
می توانید دوره آموزشی را دانلود کنید


۱۵۵۰۰۰ تومان

خرید و دانلود دوره آموزشی


درباره کدنویسان
کدنویسان با هدف فراهم کردن آموزش های جدید و کاربردی در حوزه طراحی و برنامه نویسی های مختلف مخصوصاً تحت وب، پایه گذاری شده است.
ما افتخار می کنیم که رضایت کاربران عزیز کدنویسان را با ارائه آموزش های مفید تامین کرده ایم.
تماس با ما
سریع ترین روش های تماس با ما بصورت زیر است:
  • تماس با شماره همراه : 09151604068
  • ارسال پیام به آی دی تلگرام : @mmoha94
  • ارسال نامه به آدرس : mohammadi.sm@gmail.com
کلیه حقوق متعلق به سایت کدنویسان است، انتشار و کپی برداری از مطالب این سایت غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.