کدنویسان | آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
آکادمی کدنویسان راه اندازی شد. برای دسترسی دائمی به لینک دانلود آموزش های خریداری شده و آموزش های رایگان وارد شوید .

آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال

پروژه کتابخانه الکترونیکی-کدنویسان
ارتباط با مدرس در حین استفاده از آموزش ها
دانلود و دسترسی دائمی به فایل های دوره
کیفیت بالای فیلم ها و پشتیبانی دائمی

محتوای آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال

"آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال" دارای جلسات زیر است، برای آشنایی با نحوه تدریس و کیفیت آموزش ها می توانید بعضی از آنها را پخش کنید.

  موضوع آموزش زمان نمایش
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱ : معرفی پروژه کتابخانه دیجیتال با PHP-MVC

آموزش تصویری معرفی پروژه کتابخانه دیجیتال با PHP-MVC

۵دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۲ : آموزش ساختار بانک اطلاعاتی و پروژه PHP بر اساس MVC

آموزش تصویری آموزش ساختار بانک اطلاعاتی و پروژه PHP بر اساس MVC

۱۳دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۳ : پیاده سازی بخش مدل برای همه جداول کتابخانه دیجیتال

آموزش تصویری پیاده سازی بخش مدل برای همه جداول کتابخانه دیجیتال

۱۹دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۴ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول دسته بندی ها

آموزش تصویری پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول دسته بندی ها

۲۱دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۵ : طراحی الگوهای هدر و فوتر برای سایت

آموزش تصویری طراحی الگوهای هدر و فوتر برای سایت

۲۹دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۶ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای مدیریت کتابها

آموزش تصویری پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای مدیریت کتابها

۱۷دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۷ : آموزش اضافه کردن تصویر و فایل های ضمیمه همراه کتاب ها

در این فیلم آموزشی برای کتاب ها، تصویر اضافه شده است. در فرم اضافه کردن، ویرایش و در لیست کتاب ها از تصویر استفاده می شود.

۱۴دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۸ : آموزش استفاده از کمبوباکس ها در فرم های کتاب و دسته بندی

برای تعیین مقدار کلیدهای خارجی بهتر است از کمبو باکس استفاده شود. گزینه های این کمبوباکس باید از روی جدول بانک اطلاعاتی پر شوند که در این جلسه آموزش داده شده است.

۱۵دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۹ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول فصل های کتاب

در این جلسه کدهایی برای نمایش همه فصل های یک کتاب نوشته شده است. ویوها و کنترولرهای لازم طراحی و کدنویسی شده است.

۲۳دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۰ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول کاربران

آموزش تصویری پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول کاربران

۲۲دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۱ : تعریف سطوح مختلف برای کاربران

در هر سیستم باید دسترسی انواع کاربران مشخص شده و با استفاده از کدنویسی یک مدل کنترل دسترسی برای کاربران پیاده سازی شود . در این جلسه نقش ها با سطوح مختلف برای دسترسی کاربران کتابخانه تعریف شده است.

۱۰دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۲ : پیاده سازی امکانات برای نمایش کتاب ها به کاربران عضو

آموزش تصویری پیاده سازی امکانات برای نمایش کتاب ها به کاربران عضو

۱۷دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۳ : پیاده سازی نمایش فصل های کتاب

آموزش تصویری پیاده سازی نمایش فصل های کتاب

۱۶دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۴ : پیاده سازی برای نمایش محتوای فصل های کتاب

آموزش تصویری پیاده سازی برای نمایش محتوای فصل های کتاب

۱۰دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۵ : نمایش لیست فصل های کتاب جاری در ستون کناری سایت

آموزش تصویری نمایش لیست فصل های کتاب جاری در ستون کناری سایت

۱۱دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۶ : پیاده سازی جستجوی کتابها بر اساس عنوان، چکیده و نیز عنوان و متن فصل های کتاب

آموزش تصویری پیاده سازی جستجوی کتابها بر اساس عنوان، چکیده و نیز عنوان و متن فصل های کتاب

۱۱دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۷ : پیاده سازی امکان لاگین و لاگ اوت کردن کاربران

آموزش تصویری پیاده سازی امکان لاگین و لاگ اوت کردن کاربران

۲۱دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۸ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای ویرایش پروفایل و تغییر رمز کاربر

آموزش تصویری پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای ویرایش پروفایل و تغییر رمز کاربر

۱۵دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۱۹ : کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف (۱)

آموزش تصویری کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف (1)

۴دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۲۰ : کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف (۲)

آموزش تصویری کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف (2)

۱۸دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۲۱ : کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف(۳)

آموزش تصویری کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف(3)

۱۰دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۲۲ : آموزش و اجرای نمایش بازخورد و خطاها پس از اجرای درخواست ها

آموزش تصویری آموزش و اجرای نمایش بازخورد و خطاها پس از اجرای درخواست ها

۷دقیقه
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال
قسمت ۲۳ : پروژه کتابخانه دیجیتال بر اساس mvc

در این قسمت می توانید نمونه پروژه php بر اساس مدل mvc برای کتابخانه دیجیتال را دانلود کنید. این پروژی طی آموزش های این دوره آماده شده است.

۰دقیقه
پخش
عنوان
آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال قسمت ۷ : آموزش اضافه کردن تصویر و فایل های ضمیمه همراه کتاب ها

در این فیلم آموزشی برای کتاب ها، تصویر اضافه شده است. در فرم اضافه کردن، ویرایش و در لیست کتاب ها از تصویر استفاده می شود.

آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال قسمت ۸ : آموزش استفاده از کمبوباکس ها در فرم های کتاب و دسته بندی

برای تعیین مقدار کلیدهای خارجی بهتر است از کمبو باکس استفاده شود. گزینه های این کمبوباکس باید از روی جدول بانک اطلاعاتی پر شوند که در این جلسه آموزش داده شده است.

آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال قسمت ۹ : پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول فصل های کتاب

در این جلسه کدهایی برای نمایش همه فصل های یک کتاب نوشته شده است. ویوها و کنترولرهای لازم طراحی و کدنویسی شده است.

آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال قسمت ۱۱ : تعریف سطوح مختلف برای کاربران

در هر سیستم باید دسترسی انواع کاربران مشخص شده و با استفاده از کدنویسی یک مدل کنترل دسترسی برای کاربران پیاده سازی شود . در این جلسه نقش ها با سطوح مختلف برای دسترسی کاربران کتابخانه تعریف شده است.

آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال قسمت ۲۳ : پروژه کتابخانه دیجیتال بر اساس mvc

در این قسمت می توانید نمونه پروژه php بر اساس مدل mvc برای کتابخانه دیجیتال را دانلود کنید. این پروژی طی آموزش های این دوره آماده شده است.

برای ثبت نام در این دوره آموزشی کلیک کنید

جزئیات آموزش پروژه محور php بر اساس mvc با پیاده سازی کتابخانه دیجیتال

این مجموعه آموزشی پروژه محور برنامه نویسی پی اچ پی (php) بر اساس مدل mvc بصورت مجموعه ای از فیلم های آموزشی برای ساخت سایت کتابخانه الکترونیک یا کتابخانه مجازی ارائه شده است. تمام مراحل طراحی و برنامه نویسی سیستم کتابخانه دیجیتال به صورت مرحله به مرحله و با جزئیات کامل آموزش داده می شود.

آموزش های پروژه محور کارآمد ترین روش آموزشی شناخته شده است، و امیدواریم با استفاده از مجموعه حاضر بتوانیم در یادگیری برنامه نویسی شی گرا و قاعده مند به زبان php و بر اساس چارچوب mvc با شما عزیزان همراه شما باشیم.

مدل mvc یک مدل بسیار کاربردی است که می تواند با زبان های برنامه نویسی مختلف از جمله php استفاده شود. استفاده از مدل mvc باعث میشود تا برنامه نویسی بصورت لایه ای و شی گرا انجام شده، هم برنامه نویسی منظم تر شده و از تکرار کدنویس ها و طراحی های تکرار جلوگیری می کند و هم توسعه نرم افزار در آینده و پشتیبانی نرم افزار را راحت تر می کند.

ما به این دلیل برای آموزش برنامه نویسی حرفه ای php در چارچوب mvc، پروژه کتابخانه دیجیتال را انتخاب کردیم. که این پروژه دارای قسمت ها و امکانات پیشرفته ای است که تقریبا در هر پروژه ای مورد نیاز است. در این پروژه عملیات مختلف مثل فیلتر کردن اطلاعات، جستجو در یک یا چند جدول به طور همزمان، استفاده از کلیدهای خارجی، الحاق جداول، مدیریت کاربران، ورود و خروج کاربر، داشتن انواع کاربران با اختیارات مختلف، کنترل دسترسی کاربران ، آپلود و دانلود فایل ها و … را روی بانک اطلاعاتی را انجام می دهیم.

ما در این پروژه سه نوع کاربر تعریف کرده ایم:

 1. کاربران عادی – که قادر هستند لیست کتاب ها را ببینند ، فصل های آنها را باز کنند و مطالعه کنند.
 2. کاربران ویژه  – که علاوه بر اختیارات کاربران عادی، می توانند دسته بندی ها، کتاب ها و فصا های کتاب ها را مدیریت کنند.
 3. کاربران مدیر – که علاوه بر اختیارت کاربران ویژه می توانند کاربران سیستم را نیز مدیریت کنند.

کتابخانه دیجیتال کتابخانه ای است که مواد وخدمات دیجیتالی را شامل می شود . در ساده ترین شکل می تواند شامل مجموعه ای کتاب ها در قالب دسته بندی های مختلف باشد که هر کتاب دارای چندین فصل است که محتوای کتاب را تشکیل می دهند. این سیستم دارای کاربران عضوی است که به کتاب ها درسترسی داشته و می توانند از کتابخانه استفاده کرده و مطالل کتاب ها را بخوانند و کاربران مسوولی است که می توانند کتاب ها و مطالب آنها را مدیریت کنند.

بطور کلی پروژه کتابخانه دیجیتال طراحی شده در طی این آموزش ها دارای امکانات زیر است:

 1. مدیریت دسته بندی های کتاب ها، دسته ها می توانند بصورت پدر و فرزندی تا چند سطح داشته باشند.
 2. مدیریت کتابها ، امکان نمایش لیست کتاب ها، اضافه کردن، ویرایش کردن و و حذف کردن کتاب ها، برای هر کتاب یک فایل تصویری برای لوگو و یک فایل ضمیمه که می تواند محتوای کتاب را داشته باشد در نظر گرفته شده است. و امکان دانلود این فایل ها وجود دارد.
 3. مدیریت فصل های کتاب ، هر کتاب شامل چندین فصل است و امکان مدیریت فصل های یک کتاب مشخص وجود دارد.
 4. امکانات مناسب برای مطالعه کتابها، نمایش لیست کتابها به اعضا، نمایش کتاب های یک دسته بندی یا جستجو بر اساس عنوان و محتوای کتاب
 5. داشتن سطوح مختلف برای کاربران و کنترل دسترسی کاربران به بخش های مختلف سیستم بر اساس سطح دسترسی آنها
 6. استفاده از چارچوب طراحی واسط کاربری بوت استرپ

سرفصل دوره آموزشی

 1. ساختار پروژه ها در مدل MVC
 2. پیاده سازی بخش مدل برای همه جداول
 3. پیاده سازی بخش کنترولر برای جدول دسته بندی کتاب ها
 4. طراحی الگوهای هدر و فوتر برای سایت
 5. پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای مدیریت کتابها
 6. آموزش اضافه کردن تصویر و فایل های ضمیمه همراه کتاب ها
 7. آموزش استفاده از کمبوباکس ها در فرم های کتاب و دسته بندی
 8. پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول فصل های کتاب
 9. پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای جدول کاربران
 10. تعریف سطوح مختلف برای کاربران
 11. پیاده سازی امکانات برای نمایش کتاب ها به کاربران عضو
 12. پیاده سازی نمایش فصل های کتاب
 13. پیاده سازی برای نمایش محتوای فصل های کتاب
 14. نمایش لیست فصل های کتاب جاری در ستون کناری سایت
 15. پیاده سازی جستجوی کتابها بر اساس عنوان، چکیده و نیز عنوان و متن فصل های کتاب
 16. پیاده سازی امکان لاگین و لاگ اوت کردن کاربران
 17. پیاده سازی بخش های نمایش و کنترولر برای ویزایش پروفایل و تغییر رمز کاربر
 18. پیاده سازی کنترل دسترسی کاربران به قسمت های مختلف
 19. آموزش و اجرای نمایش بازخورد و خطاها پس از اجرای درخواست ها و انجام عملیات

بانک اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال

برای سایت کتابخانه دیجیتال، بانک اطلاعاتی بصورت زیر طراحی شده است :

جدول کتاب ها (tbl_book)

ستون نوع داده کاربرد
Id عددی کد کتاب
name کاراکتری نام
author کاراکتری مولف
pname کاراکتری ناشر
pyear کاراکتری سال انتشار
cid عددی کد دسته بندی
Isbn کاراکتری شابک
abstract متنی چکیده کتاب
logo کاراکتری تصویر لوگو
pdf کاراکتری نام فایل ضمیمه

 

جدول دسته بندی (tbl_cat)

ستون نوع داده کاربرد
Id عددی کد دسته
name کاراکتری نام دسته
pid عددی کد دسته پدر

 

جدول فصل های کتاب ها (tbl_chap)

ستون نوع داده کاربرد
Id عددی کد کتاب
name کاراکتری نام
bid کاراکتری مولف
body متنی محتوای فصل
pdf کاراکتری نام فایل ضمیمه  محتوای فصل

 

جدول کاربران (tbl_user)

ستون نوع داده کاربرد
Id عددی کد کاربر
name کاراکتری نام
uname کاراکتری نام کاربری
upass کاراکتری کلمه عبور

 

اسکرین شات از کتابخانه دیجیتال

صفحه نمایش کتاب ها به اعضا

نمایش لیست کتابها، کتابخانه دیجیتال - کدنویسان

 

صفحه مدیریت فصل های کتاب

نمایش فصل های کتاب-کتابخانه الکترونیکی- کدنویسان

 

نظرات کاربران

نظرات برای | بدون نظر »

دیدگاه شما
کاربر عزیز، لطفاً دیدگاه ارزشمند خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

درباره کدنویسان

کد نویسان یک وب سایت آموزشی است که با هدف توسعه مهارتهای برنامه نویسی فارسی ایجاد شده است. هدف مدیران این مجموعه، تهیه آموزش های مفید و کاربردی و در عین حال راحت و قابل فهم است.

در طول فعالیت کدنویسان، آموزش های برنامه نویسی بصورت رایگان و آموزش های ویدئویی با قیمت مناسب در اختیار کاربران عزیز قرار داده شده است. بدون شک پیمودن مسیر بدون کمک همراهی شما عزیزان امکانپذیر نبوده است.

 

نمادهای اعتماد ما

تماس با ما
 • شماره همراه : ۰۹۱۵۱۶۰۴۰۶۸
 • آی دی تلگرام : @mmoha94
 • پست الکترونیکی : mohammadi.sm@gmail.com
 • آدرس پستی : بیرجند، خیابان پیروزی، پیروزی ۹، پلاک ۲۸
کلیه حقوق متعلق به سایت کدنویسان است، انتشار و کپی برداری از مطالب این سایت غیرمجاز بوده و پیگرد قانونی دارد.