در این قسمت یک نمونه برنامه پی اچ پی برای خواندن اطلاعات از فایل اکسل و نمایش آنها در جدول را آموزش می دهیم.فایل های با قالب xlsx توسط برنامه Excel تولید می شوند . یکی از امکانات ضروری برای هر نرم افزاری قابلیت دریافت فایل های ورودی Excel  ، تشخیص آنها و معمولا درج آنها در بانک اطلاعاتی است.

در این مقاله ، کتابخانه ای برای خواندن فایل اکسل معرفی کرده و از آن استفاده می کنیم.

برای تجزیه فایل های xlsx چند پارسر مشهور وجود دارد :

۱٫ Spreadsheet_Excel_Reader

۲٫ PHPExcel

۳٫ SimpleXLSX

که من پارسر SimpleXLSX  را در این آموزش استفاده کرده ام.

برنامه زیر برای بازکردن فایل نمونه اکسل، خواندن رکوردهای آن و نمایش در یک جدول استفاده شده است:

<html>
<body>
<table border="1">
<tr>
<th>Code</th>
<th>Name</th>
<th>Population</th>
</tr>
<?php
require_once 'simplexlsx.class.php';
$xlsx = SimpleXLSX::parse("countries.xlsx");
$rows = $xlsx->rows();
for( $i=0 ; $i< count($rows)-1; $i++) { ?>
<tr>
<td><?php echo $rows[$i][0]; ?></td>
<td><?php echo $rows[$i][1]; ?></td>
<td><?php echo $rows[$i][2]; ?></td>
</tr>
<?php } ?>
</table>
</body>
</html>

بعد از ایجاد یک شی از نوع کلاس SympleXLSX فایل تجزیه شده و برای دسترسی به سطرها از خاصیت rows آن استفاده می کنیم . با پیمایش
خانه های آرایه rows می توانیم همه سطرها را بدست آوریم.
نمونه برنامه بصورت یک فایل فشرده برای دانلود قرار داده شده است.و حاوی فایل کلاس تجریه کننده XLSX ، فایل نمونه اکسل ونمونه برنامه برای خواند فایل اکسل است.

دانلود نمونه برنامه خواندن از فایل اکسل در php

نمایش قابل چاپ