سه نوع پنجره در جاوااسکریپت وجود دارند که می توانید توسط آنها پیغامی را در صفحه برای کاربر نمایش دهید و یا اطلاعاتی برای تأیید آنها بفرستید و یا اینکه اطلاعاتی را از آنها بخواهید. آنها پنجره های کوچکی هستند که چون خیلی سریع در صفحه بالا آمده و در مقابل کاربر ظاهر می شوند، به آنها popup گفته می شود.

این پنجره ها عبارتند از: پنجره alert ، پنجره confirm و پنجره prompt .

پنجره alert

پنجره alert ، حاوی یک اخطاریه برای کاربر است که در آن هشداری داده می شود تا کاربر متوجه کاری که می کند باشد. دستور این پنجره به صورت زیر است:

alert (" text ")

این پنجره فقط دارای یک دکمه OK است که کاربر بعد از خواندن آن اخطاریه با زدن دکمه ok ، پنجره را می بندد.

<html>
<head>
<script type="text/javascript" type="text/javascript">
function alertbox ( ) {
alert ( " This is an Alert box! " )
}
</script>
</head>
<body>
<form>
<input type="button" onclick="alertbox ( )" value="Click here">
</form>
</body>
</html>

دقت کنید که در این نوع پنجره یک علامت مثلث زرد که نشان دهنده علامت اخطار هم هست، ظاهر می شود.

پنجره confirm

این مدل پنجره ، همانطور که از اسمش پیداست برای گرفتن تأیید از کاربر اجرا می شود. این پنجره دارای دو دکمه OK و Cancel می باشد که با زدن دکمه OK توسط کاربر مقدار true بازگردانده می شود و با زدن Cancel مقدار false برگردانده می شود. دستور این پنجره به این صورت است:

confirm ( " text " )

این پنجره برای مواقعی خوب است که شما نیاز به جواب کاربر برای ادامه مطلبی یا چیزی دارید، در صورتیکه کاربر تأیید کند آن مطلب ادامه پیدا می کند و در غیر اینصورت همانجا متوقف خواهد شد.

پنجره prompt

از این پنجره زمانی استفاده می شود که شما نیاز داشته باشید تا اطلاعاتی را از کاربر دریافت کنید و آنرا در جایی مناسب بازگردانید. معمولاً اجرای این پنجره هنگام باز شدن صفحه وب است و دارای دو قسمت یا دو پارامتر می باشد:


prompt ( "text or question", " default value " )

در قسمت اول یک متن که معمولاً سؤال است را وارد می کنید تا در پنجره ظاهر شود و در قسمت دوم یک مقدار پیش فرض برای راهنمایی کاربر وارد می کنید که معمولاً آن قسمت را خالی می گذارند تا کاربر آن مقدار را وارد نماید. البته اگر هم شما مقدار پیش فرض را وارد نمایید، باز کاربر قادر به وارد کردن مقدار میباشد.

نمایش قابل چاپ