آرایه یکی دیگر از امکانات جاوااسکریپت می باشد، بهترین خاصیت این دستور، کوتاه کردن اسکریپت ما است. شئ آرایه یا همان Array برای ذخیره کردن مقادیر متفاوت در یک متغیر بکار می رود. توسط یک آرایه شما می توانید چندین مقدار را به یک متغیر نسبت دهید. بطور مثال می توانید اسامی روزهای هفته را در یک متغیر ذخیره کنید. دستور آرایه دارای قسمتهایی است که با توجه به مثال زیر به توضیح آنها می پردازیم:

var weekdays = new Array(7)
weekdays[0] = "Shanbeh"
weekdays[1] = "Yekshanbeh"
weekdays[2] = "Doshanbeh"
weekdays[3] = "Seshanbeh"
weekdays[4] = "Chaharshanbeh"
weekdays[5] = "Panjshanbeh"
weekdays[6] = "Jomeh"

مثال بالا را می توان بصورت زیر هم نوشت:

var weekdays = new Array ("Shanbeh","Yekshanbeh",...)

یعنی بجای نوشتن اندیس کلی در پرانتز، مقادیر هر اندیس را بنویسیم و توسط کاما آنها را از هم جدا کنیم. می خواهیم هنگام باز شدن صفحه وب، روزهای هفته به ترتیب نمایش داده شوند.


for ( i=0; i<7; i++ ) {
document.write ( weekdays[ i ] + "<br />" )
}

خصوصیت آرایه

خصوصیتی که بیشترین کاربرد را برای آرایه دارد، length می باشد. وظیفه این خصوصیت نمایش اندیس کلی یک آرایه است. اگر بخواهیم در مثال بالا این خصوصیت را بکار بریم، باید خط زیر را بعد یا قبل از حلقه for بکار بریم:

document.write ( weekdays.length + "<br />" )

بعد از وارد کردن این کد و اجرای اسکریپت، عدد هفت در صفحه نوشته خواهد شد چون اندیس ما در اینجا هفت بود.

متدهای آرایه

آرایه دارای متدهایی هم هست که نحوه تعریف کردن آنها همانند خصوصیت است متدهای آرایه عبارتند از:

concat(), join(), pop(), shift(), push(), unshift(), reverse(), slice(), sort(), splice(), toString(), valueOf()

 • متد concat برای ترکیب مقادیر دو یا سه آرایه بکار می رود. این متد هیچ چیزی را در آرایه ها تغییر نمی دهد و فقط مقادیر تعریف شده را در صفحه چاپ می کند.
 • متد join  تقریباً مانند متد قبلی عمل می کند و کلیه مقادیر را بصورت یک رشته متنی در صفحه نشان می دهد با این تفاوت که در این متد می توانید یک علامت مانند نقطه، تعیین کنید تا بین مقادیر چاپ شده در صفحه قرار گیرد. بصورت پیش فرض این علامت، کاما می باشد.
 • متد pop آخرین مقدار آرایه را جدا کرده و در صفحه نمایش می دهد. دقت کنید که این متد در خصوصیت length تأثیر می گذارد یعنی اگر بعد از این متد خصوصیت length را بکار برید، یک اندیس کمتر نشان می دهد.
 • متد shift برعکس متد قبلی است یعنی این متد اولین مقدار آرایه را جدا می کند و نشان می دهد.
 • متد push یک یا چند مقدار را به آخر یک آرایه اضافه می کند و اندیس جدید برمی گرداند.
 • متد unshift یک یا چند مقدار به ابتدای یک آرایه اضافه می کند و اندیس جدید بر می گرداند. دقت کنید که این متد در مرورگر اینترنت اکسپلورر بدرستی کار نمی کند.
 • متد reverse ترتیب نمایش مقادیر یک آرایه را برعکس کرده و در صفحه وب نمایش می دهد.
 • متد slice یکسری از مقادیر موجود در یک آرایه را جدا می کند که در این متد شماره اندیس مقداری که می خواهید از آنجا جداسازی شروع شود را باید بنویسید و همچنین می توانید آخرین مقدار هم مشخص کنید که اگر آنرا معین نکنید تا آخرین مقدار انتخاب خواهد شد.
 • متد sort برای منظم کردن مقادیر یک آرایه به ترتیب حروف الفبای انگلیسی است. اگر هم مقادیر یک آرایه، عدد باشند به ترتیب اعداد تنظیم خواهند شد که مفسر جاوااسکریپت به اولین عدد از سمت چپ نگاه می کند و بعد از ردیف کردن آنها سپس به اعداد بعدی نگاه می کند.
 • متد splice برای اضافه یا حذف یک مقدار در آرایه می باشد. اولین پارامتر شماره اندیس که در آنجا یک مقدار حذف یا اضافه خواهد شد و باید عدد باشد. دومین پارامتر مقدار عددی است که معین می کند چند تا مقدار از آن اندیسی که در پارامتر قبل انتخاب کردیم، باید حذف شود که اگر آنرا صفر در نظر بگیرید هیچ مقداری حذف نخواهد شد. این دو پارامتر حتماً باید نوشته شوند. در ضمن اگر می خواهید مقادیری هم اضافه شود بعد از این پارامتر ها به عنوان پارامترهای بعدی ذکر می کنید.
 • متد toString مقادیر یک آرایه را تبدیل به یک رشته متنی می کند.
نمایش قابل چاپ