برنامه سازی شی گرا با جاوا

جاوا(Java)‏یک‌ زبان برنامه‌نویسی شئ‌گراست، زبان جاوا وابسته به سیستم‌عامل خاصی نیست، به عبارت دیگر می‌توان آن را روی هر رایانه با هر نوع سیستم‌عاملی و انواع دستگاه ها از جمله تلفن های همراه اجرا کرد. در این دوره با برنامه نویسی جاوا را فرامی گیرید.

  • 1
  • 2

دسته ها