بخش نهم – نوشتن SELECT های تودرتو در SQL

پرس و جوهای SELECT تودرتو  در SQL زمانی استفاده می شوند که هدف تعیین شرط دستور select بر اساس ستون هایی در جدول دیگری باشد. در ادامه مثال هایی از سلکت های تو در تو ارائه شده است.

هر چند برای نوشتن محدودیت ها برا اساس جدول دیگر می تواند با استفاده از الحاق جداول پیاده سازی وشد ، بیشتر اوقات بجای الحاق از select های تودرتو استفاده می شود که باعث خوانایی بیشتر دستور و نیز افزایش سرعت اجرای آن می شود.

مثال های این بخش بر اساس جداول بخش های قبلی نوشته شده اند.

مثال ۱-  لیست دروس انتخاب شده توسط ali  را نمایش دهید.

Select sabtnam.*

From  sabtnam , studs

Where sabtnam .id = studs.id     and    studs . name= ‘ali’;

برای نوشتن پرس وجویی معدل فوق می توانیم بنویسیم:

select  *

from sabtnam

where id in (

                      select id

                      from studs

                      where name = ‘ali’ ) )

مثال ۲- کد و عنوان دروس انتخاب شده توسط دانشجویان کامپیوتر باکد ۲ را نمایش دهید.

select code, title

from course

where code in (select code

                         from sabtnam

                         where id in (select id

                                             from studs

                                             where Fid = 2)) ;

خروجی :

title code
DB ۱۰
Web ۱۱
, , , ,
Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =

دسته ها